Đầu tư nước ngoài

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)
CN, 02 / 2019 9:40 chiều
Hiện nay, Vĩnh Phúc khuyến khích cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam. Luật đầu tư 2014 quy định nhiều hình thức đầu tư và[...]
zalo-icon
phone-icon