Mã vạch sản phẩm

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa
CN, 04 / 2019 9:24 chiều
Hiện nay, để đưa sản phẩm ra thị trường được thuận tiện cũng như theo đúng trình tự quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải tiến hành th[...]
Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch
CN, 04 / 2019 9:32 chiều
Việc quản lý hàng hóa bằng hệ thống mã số mã vạch là vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp cũng như đối với quản lý hàng hóa của nhà nước. Hãy cùng [...]