Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh Thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh
CN, 01 / 2019 10:45 chiều
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ doan[...]
Thay đổi tên doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc Thay đổi tên doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc
T3, 01 / 2019 10:40 chiều
Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ phải thực hiện thủ tục khắc dấu công ty và thông báo thay đổi mẫ[...]
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty
CN, 01 / 2019 9:16 chiều
Việc thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ[...]
zalo-icon
phone-icon