Bản quyền tác giả

Bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính Bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính
T4, 02 / 2019 11:32 chiều
Phần mềm máy tính là một trong những đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định về bản quyền tác giả. Vì sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ [...]
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN BÀI HÁT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN BÀI HÁT
T4, 02 / 2019 11:27 chiều
Có một số người sử dụng nhạc hoặc lời của ca khúc của các tác giả khác và cho là của mình. Bởi vậy khi sáng tác ra một ca khúc mới, tác giả nên đăng [...]
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
CN, 01 / 2019 5:34 chiều
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả được cấp cho cá nhân, tổ chức chủ sở hữu của sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình nên cách thức tri[...]