Sở hữu trí tuệ

Quy trình Công bố sản phẩm bánh kẹo Quy trình Công bố sản phẩm bánh kẹo
T7, 06 / 2019 12:58 sáng
Hiện nay có rất nhiều loại bánh kẹo được sản xuất trong nước và được nhập khẩu từ nước ngoài, vì là một mặt hàng có tính đa dạng nên người tiêu dùng l[...]
Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa
CN, 04 / 2019 9:24 chiều
Hiện nay, để đưa sản phẩm ra thị trường được thuận tiện cũng như theo đúng trình tự quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải tiến hành th[...]
Trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế
T5, 04 / 2019 9:44 chiều
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội[...]
Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch
CN, 04 / 2019 9:32 chiều
Việc quản lý hàng hóa bằng hệ thống mã số mã vạch là vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp cũng như đối với quản lý hàng hóa của nhà nước. Hãy cùng [...]
Bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính Bảo hộ bản quyền phần mềm máy tính
T4, 02 / 2019 11:32 chiều
Phần mềm máy tính là một trong những đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định về bản quyền tác giả. Vì sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ [...]