Tác giả: Hạnh Phạm

Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Vĩnh Yên Thủ tục thành lập công ty TNHH tại Vĩnh Yên
T4, 01 / 2019 10:07 chiều
Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế trọng điểm, đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đây cũng là một trong những thành phố cấp [...]
Thay đổi tên doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc Thay đổi tên doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc
T3, 01 / 2019 10:40 chiều
Doanh nghiệp khi thay đổi tên công ty không làm thay đổi mã số thuế hiện tại nhưng sẽ phải thực hiện thủ tục khắc dấu công ty và thông báo thay đổi mẫ[...]
Thành lập công ty hợp danh tại Vĩnh Phúc Thành lập công ty hợp danh tại Vĩnh Phúc
T2, 01 / 2019 10:18 chiều
Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một pháp n[...]
Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty
CN, 01 / 2019 9:16 chiều
Việc thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ[...]
Đăng ký bảo hộ quyền tác giả Đăng ký bảo hộ quyền tác giả
CN, 01 / 2019 5:34 chiều
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả được cấp cho cá nhân, tổ chức chủ sở hữu của sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình nên cách thức tri[...]
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
CN, 01 / 2019 5:13 chiều
Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục đăng ký để xác lập quyền sở hữu và bảo hộ đối với các dấu hiệu nhận biết của sản phẩm/ dịch vụ. Hoạt động đăng ký bảo hộ [...]