Tác giả: Hạnh Phạm

Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch Trình tự và thủ tục cấp mã số, mã vạch
CN, 04 / 2019 9:32 chiều
Việc quản lý hàng hóa bằng hệ thống mã số mã vạch là vô cùng quan trọng cho các doanh nghiệp cũng như đối với quản lý hàng hóa của nhà nước. Hãy cùng [...]
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)
CN, 02 / 2019 9:40 chiều
Hiện nay, Vĩnh Phúc khuyến khích cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc đầu tư tại Việt Nam. Luật đầu tư 2014 quy định nhiều hình thức đầu tư và[...]