Tác giả: Hạnh Phạm

Thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh Thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh
CN, 01 / 2019 10:45 chiều
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi vốn điều lệ doan[...]