T5, 01 / 2019 10:19 chiều | hanhblue

Nhiều người nước ngoài đang quan tâm đến các công ty TNHH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay theo quy định Pháp luật, công ty TNHH được đăng ký cho người nước ngoài góp vốn.

Trong nội dung bài viết này, Luật Blue xin chia sẻ thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH và các tài liệu cần thiết người nước ngoài cần chuẩn bị khi góp vốn vào công ty Việt Nam. 

Nghị định 78/2015/NĐ-CP- Nghị định về đăng ký doanh nghiệp quy định khi công ty TNHH có người nước ngoài góp vốn thì ngoài trừ các trường hợp được nêu sau đây công ty sẽ phải thực hiện xin chấp thuận góp vốn tại Sở kế hoạch và đầu tư.
Các trường hợp bao gồm: “Công ty có tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài không quá 50%, số lượng thành viên là người nước ngoài không chiếm đa số và không kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.”

Với quy định này thì nếu số vốn người nước ngoài đăng ký góp vào công ty chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc công ty kinh doanh các ngành nghề thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành theo phụ lục II luật đầu tư 2014 thì sẽ phải thực hiện bước xin quyết định chấp thuận góp vốn của người nước ngoài vào công ty tại SKHĐT. Khi đó thủ tục đăng ký người nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ triển khai như sau:

1. Hồ sơ đăng ký góp vốn của người nước ngoài bao gồm:

– Văn bản đăng ký góp vốn, phần vốn góp gồm những nội dung: Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; và

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

2. Thủ tục đăng ký mua phần vốn góp:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại phòng quản lý đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Thông báo đáp ứng đủ điều kiện để nhà đầu tư góp vốn, mua phẩn vốn góp trong công ty TNHH.

 3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi có người nước ngoài góp vốn các nội dung thay đổi về nội dung đăng ký doanh nghiệp thường gồm:

– Thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp trong công ty do tiếp nhận thành viên góp vốn mới là người nước ngoài.

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty theo đúng nội dung thông báo chấp thuận góp vốn mà SKHĐT đã cấp.

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Khi đó hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Văn bản của Sở Kế hoạchvà Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

– Biên bản, quyết định của công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp việc thay đổi làm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên thì sẽ phải cung cấp thêm:

+ Điều lệ công ty mới.

+ Danh sách thành viên công ty TNHH

+ Bản sao công chứng CMTND của thành viên cũ.

Có đủ hồ sơ như đã nói công ty sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong 05 ngày làm việc.

Hãy liên hệ với Luật Blue (Hotline: 0966.914.833 và 0932.359.970) để nhận được tư vấn các gói dịch vụ đăng ký cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bài viết cùng chuyên mục