T3, 06 / 2019 12:21 sáng | hanhblue

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là yêu cầu bắt buộc đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ dạng gia đình. Nếu muốn thành lập hộ kinh doanh cần phải hiểu rõ các yêu cầu của nhà nước đối với loại hình này. Hãy cùng luật Blue Vĩnh Phúc tìm hiểu về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Vĩnh Phúc như sau.

Ảnh minh họa

Khái niệm về hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh hay hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân, một nhóm người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, đạt độ tuổi nhất định (18 tuổi trở lên) hoặc do một hộ gia đình làm chủ, kinh doanh tại một địa điểm nhất định, không được thuê nhân công trên 10 người, không có con dấu cũng như lập chi nhánh, văn phòng đại diện và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty.

Một số đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể:

– Do một cá nhân, một nhóm người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc một hộ gia đình thành lập;

– Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh mang tính nghề nghiệp thường xuyên với quy mô nhỏ hẹp;

– Hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp: cá nhân, nhóm người, hộ gia đình nhân danh mình tham gia hoạt động kinh doanh của hộ gia đình;

– Hộ kinh doanh, thành viên trong hộ kinh doanh, nhóm người phải chịu trách nhiệm vô hạn với mọi khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh;

– Nhân công được thuê không quá 10 người, nếu trên 10 người thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Không được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, không có con dấu.

Trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

– Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Số vốn đăng ký kinh doanh;

– Họ, tên, số và ngày cấp giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

-Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 56 Nghị định này;

-Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

Lưu ý: Ngành nghề mà hộ kinh doanh đăng ký không phải là ngành nghề bị cấm theo quy định của pháp luật và phải có tên trong danh mục các ngành nghề kinh tế quốc dân. Tên hộ kinh doanh được đặt tuân theo nguyên tắc đặt tên tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ – CP.

Thời gian hoàn thành thủ tục xin Giấy phép thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Thông thường, nếu hồ sơ của bạn đầy đủ giấy tờ và đáp ứng đủ điều kiện (tại phần lưu ý) thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép cho bạn trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi nói khái quát thì có thể dễ hơn rất nhiều so với thành lập doanh nghiệp vì nó ít gò bó ở 1 khuôn khổ nhất định. Nhưng khi tiến hành quy trình gặp nhiều cản trở hơn nhiều, bởi việc có khuôn khổ thì dễ đi vào quy định hơn, còn không có khuôn khổ thì tùy thuộc vào cơ quan đăng ký và chuyên viên xử lý hồ sơ. Quý vị nếu còn thắc mắc nào về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể tại Vĩnh Phúc hãy liên hệ với luật Blue chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục