Tác giả: Hạnh Phạm

Đăng ký hóa đơn điện tử tại Vĩnh Phúc Đăng ký hóa đơn điện tử tại Vĩnh Phúc
T3, 10 / 2019 5:30 sáng
Như quý vị cũng biết từ ngày 01/11/2018 khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh cần hóa đơn để giao cho khách hàng) p[...]
Thủ tục xin cấp giấy phép mạng xã hội Thủ tục xin cấp giấy phép mạng xã hội
T3, 07 / 2019 4:02 chiều
Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ[...]