Tác giả: Hạnh Phạm

Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa Hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch hàng hóa
CN, 04 / 2019 9:24 chiều
Hiện nay, để đưa sản phẩm ra thị trường được thuận tiện cũng như theo đúng trình tự quy định của pháp luật, doanh nghiệp, tổ chức sẽ phải tiến hành th[...]
Trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế
T5, 04 / 2019 9:44 chiều
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội[...]