T6, 04 / 2019 5:00 chiều | hanhblue

Bạn đang muốn mở một hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ? Bạn không biết điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ thế nào? Bạn đang lo lắng không biết thủ tục xin giấy phép kinh doanh cầm đồ ra sao? hãy để Tư vấn Blue Vĩnh Phúc giúp bạn nắm rõ hơn về các điều kiện và thủ tục để thành lập công ty dịch vụ cầm đồ tại Vĩnh Phúc theo đúng yêu cầu và đầy đủ.

Ảnh minh họa

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ cũng như đảm bảo việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ thành công thì cơ sở kinh doanh cần đảm bảo được đầy đủ các điều kiện sau:

– Người đứng đầu cơ sở phải có lý lịch rõ ràng, không thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Người chưa thành niên, người bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
  • Người bị khởi tố hình sự đang trong quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
  • Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm hành nghề có liên quan.

Điều kiện về cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

– Hiệu cầm đồ cần đảm bảo điều kiện về an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống độc hại và vệ sinh môi trường.

– Đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn công cộng.

– Địa điểm kinh doanh không thuộc khu vực cấm theo quy định.

– Tổ chức, các cá nhân kinh doanh phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải nộp cam kết thực hiện đúng các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự với cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện. Như vậy, để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, sau khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, cần làm cam kết với các nội dung trên và nộp cho cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện để có thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục đăng ký kinh doanh, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì cá nhân, tổ chức muốn tiến hành hoạt động kinh doanh phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh. Người kinh doanh có thể đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ :

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ đối với hộ kinh doanh:

– Cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Thời gian: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, bạn tiến hành đăng ký kinh doanh trong đó có kinh doanh dịch vụ cầm đồ, sau đó làm cam kết như trên và nộp cho cơ quan công an cấp tỉnh hoặc cấp huyện để có thể kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ đối với hình thức công ty:

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

– Dự thảo điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 2 viên trở lên hoặc công ty cổ phần).

– Kèm theo các giấy tờ trên là bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của mỗi thành viên.

– Các chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận vốn pháp định (nếu có).

– Thời gian xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nếu sau 10 (mười) ngày làm việc mà không được cấp giấy chứng nhận hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người thành lập doanh nghiệp có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ:

– Tư vấn hành lang pháp lý trước khi xin giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ;

– Tư vấn điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ;

– Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ;

– Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu;

– Thay mặt, đại diện cho khách hàng hoàn tất thủ tục có liên quan đến việc xin cấp giấy phép kinh doanh cầm đồ: soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận giấy phép kinh doanh hiệu cầm đồ và các thủ tục sau đăng ký như làm con dấu, nộp thuế,…

Hãy liên hệ ngay với Tư vấn Blue Vĩnh Phúc để giải quyết nhanh nhất các vấn đề liên quan đến điều kiện và thủ tục để thành lập công ty dịch vụ cầm đồ tại Vĩnh Phúc.

Bài viết cùng chuyên mục