T4, 01 / 2019 11:08 chiều | hanhblue

Theo luật doanh nghiệp 2014 quy định “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.” Trong một số trường hợp công ty có thể thay đổi người đại diện pháp luật, để quý doanh nghiệp rõ hơn về thủ tục pháp lý này luật Blue xin chia sẻ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH như sau:

Hình minh họa

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện công ty TNHH

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT), Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
 • Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

3. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

4. Biên bản họp hội đồng thành viên;

5. Giấy ủy quyền nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ luật Blue

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Nơi nộp hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

Doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư Vĩnh Phúc, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật.

Thời gian hoàn thành hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới công nhân người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.

Dịch vụ của Luật Blue về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH

 • Luật Blue tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 • Luật Blue tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;
 • Luật Blue soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
 • Luật Blue đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Quý khách hàng;
 • Luật Blue đại diện Quý khách hàng thực hiện công bố đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Blue tư vấn cho Quý khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo cho khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các loại giấy phép con có chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Mọi vấn đề vướng mắc về thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH, quý vị hãy liên hệ luật Blue Vĩnh Phúc để được hỗ trợ tư vấn.

Bài viết cùng chuyên mục