T5, 02 / 2019 11:12 chiều | hanhblue

Như các bạn đã biết, kinh doanh đại lý du lịch, kinh doanh lữ hành du lịch là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc đăng ký kinh doanh và đăng ký hoạt động kinh doanh du lịch cần tiến hành thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành. Du lịch lại gồm 2 mảng là du lịch trong nước, du lịch quốc tế. Trong bài viết này Tư vấn Blue xin hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH du lịch ở Vĩnh Phúc như sau:

Hình minh họa

Điều kiện để kinh doanh lữ hành trong nước:

– Phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

– Phải có phương án kinh doanh du lịch;

– Ký quỹ 50 triệu đồng;

Điều kiện để kinh doanh lữ hành quốc tế:

– Phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
– Ký quỹ 250 triệu đồng;
– Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên;
– 3 hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

+ Đơn theo mẫu;
+ Bản sao các giấy tờ pháp lý về doanh nghiệp;
+ Giấy xác nhận ký quỹ;
+ Bản sao thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Hồ sơ thành lập công ty:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có:

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Mã ngành nghề:

Mã ngànhTên ngành nghề
7911 – 79110Đại lý du lịch
7912 – 79120Điều hành tua du lịch
7920 – 79200Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Ghi chú: Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Điều 24. Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Để thành lập một công ty du lịch hoạt động nội địa hay kinh doanh lữ hành quốc tê thì cần đáp ứng các điều kiện nhất định khi thành lập công ty, dịch vụ thành lập công ty du lịch trọn gói của công ty Tư vấn Blue chúng tôi luôn đảm bảo hoàn thành thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Mọi chi tiết về thủ tục thành lập công ty TNHH du lịch ở Vĩnh Phúc xin vui lòng liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn cho bạn.

Bài viết cùng chuyên mục